Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΔημοτική παράταξη ‘’ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ’’Πρόταση ψηφίσματος για το θέμα: <<Ενημέρωση...

Δημοτική παράταξη ‘’ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ’’Πρόταση ψηφίσματος για το θέμα: <<Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της Ν. Χρυσής

Δημοτική παράταξη ‘’ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ’’

                                                               ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 25/05/2022

Πρόταση ψηφίσματος για το θέμα:

<<Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της Ν. Χρυσής και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες και έκδοση ψηφίσματος>> που θα συζητηθεί ως τακτικό θέμα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/05/2022

Στη νήσο Χρυσή τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα, με τις ευθύνες για αυτό το αποτέλεσμα να ποικίλουν και να είναι πολυεπίπεδες. Ήταν αυτονόητο ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου και από πλευράς των αντοχών του οικοσυστήματος, αλλά και από πλευράς ανοχής των υπηρεσιών. Επίσης ήταν αναπόφευκτο αφού το θέμα της καταστροφής του οικοσυστήματος πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, να μην εμπλακεί ο νέος φορέας του Υπουργείου περιβάλλοντος, ο  Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) που έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης των διαχειριστικών σχεδίων σε όλη τη χώρα. Ο συντονισμός των υπηρεσιών ήταν σε επίπεδο κατώτερο των περιστάσεων συγκριτικά  με το πρόβλημα, παρόλες τις μεμονωμένες ενέργειες κάποιων υπηρεσιών. Για πρώτη φορά παρακολουθούμε έντονη κινητικότητα των αρμοδίων και αυτό απορρέει από τις εργασίες της επιτροπής που έχει συσταθεί για την εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου της Χρυσής. Ο δρόμος είναι μακρής και δύσκολος, θεωρούμε επιτακτική την  συνεργασία των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, αφήνοντας  στην άκρη κάθε είδους προσωπικά συμφέροντα  που πλήττουν  την  προσπάθεια διάσωσης του οικοσυστήματος της Χρυσής.

Μετά τα παραπάνω ο δήμος Ιεράπετρας  πρέπει να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

Στην  οριοθέτηση (καθορισμός ) της ζώνης αιγιαλού και παραλίας καθώς και ζώνης  λιμένα, αρμοδιότητες που απορρέουν από κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.(ν 3463/2006 ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) άρθρο 75 (αρμοδιότητες) παράγραφος 8 και 9 και Β) 1 και 2 όπου χαρακτηριστικά αναφέρουν:

 παρ. 8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.

παρ 9. Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.

   β  1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

  β 2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

Την εκπόνηση master plant για την νήσο Χρυσή, προκειμένου να ενταχθούν οι λιμενικές υποδομές σε αυτό και να είναι ευκολότερη η χρηματοδότηση τους.

Την άμεση εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή μικρού λιμενικού έργου (προβλήτα).

Να προχωρήσει σε τροποποίηση του Γ.Π.Σ  (ΣΧΟΟΑΠ) Ιεράπετρας με τις απαιτούμενες σημειακές αλλαγές προκειμένου να διευκολύνει το έργο της επιτροπής για τις εγκαταστάσεις που πρέπει να γίνουν.

Την δέσμευση της χρήσης, της ιδιοκτησίας που έχει ο δήμος Ιεράπετρας στη Χρυσή, προκειμένου να εγκατασταθούν πάγιες υποδομές  (δασικό χωριό με οικίσκους) το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των υπηρεσιών στο νησί καθώς και εγκαταστάσεις για την διαχείριση των απορριμμάτων που ξεβράζει η θάλασσα ή προκύπτουν από τους επισκέπτες.

Την άμεση κατασκευή Ξύλινου υπερυψωμένου διαδρόμου( περιμετρικά του δάσους) που θα ενώνει το βοριά με το νότο και την σήμανση αυτού.

Την εκπόνηση μελέτης με στόχο την παραμονή των επισκεπτών της νήσου στην Ιεράπετρα.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  πρέπει:

Nα προχωρήσει στην χρηματοδότηση των μελετών και την κατασκευή του μικρού λιμενικού έργου στη χρυσή.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) πρέπει:

Nα φροντίσει άμεσα για την επαρκή και μόνιμη φύλαξη της νήσου καθώς και στην υλοποίηση (σε συνεργασία με την επιτροπή) όλων των δράσεων που προβλέπονται από το διαχειριστικό σχέδιο.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλείται:

Nα χρηματοδοτήσει με επαρκείς πόρους μέχρι την ολοκλήρωση του, το διαχειριστικό σχέδιο.

Το Υπουργείο πολιτισμού οφείλει:

Nα αναστείλει την απόφαση του για την απαγόρευση των ομπρελοκαθισμάτων και να μεριμνήσει άμεσα (σε συνεργασία με το υπουργείο οικονομικών) για την εκμίσθωση των προβλεπόμενων χώρων. Κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης τοποθέτησης ομπρελών που υπάρχει σήμερα.

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες και η επιτροπή καλούνται:

Nα μεριμνήσουν με τις ενέργειες τους, προκειμένου να υπάρξει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον για τους επιχειρηματίες του τουρισμού, (σε συνεργασία με αυτούς) ειδικά για αυτούς που εκτελούν (με μικρά επαγγελματικά σκάφη αναψυχής) δρομολόγια στη νήσο Χρυσή.

Να μεριμνήσουν για τον αποκλεισμό ενεργειών μαζικού τουρισμού, έως ότου ανακάμψει το οικοσύστημα. Να ληφθούν  αποφάσεις που θα αφήνουν στο παρελθόν την χωρίς όριο απόβαση των τουριστών.

Μετά τα παραπάνω, το παρόν ψήφισμα θέτει προτεραιότητες και αναφέρεται σε μια ήπιας μορφής εκμετάλλευσης της νήσου, που στοχεύει στην προστασία του οικοσυστήματος, στη ελεγχόμενη επισκεψιμότητα, και σε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με αυτόν το τρόπο και τίποτα λιγότερο, απαιτούμε την φύλαξη της νήσου, την  εφαρμογή των παραπάνω και καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία, το Δήμο, την επιτροπή να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίηση των όσων αναφέρονται. Επιδιώκουμε ένα νησί πρότυπης διαχείρισης  το οποίο έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενεές.

Για την δημοτική  παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε την Ιεράπετρα».

 

                                                                                                                       Ο Επικεφαλής

  

 

                                                                                                                            ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θ. ΑΡΓΥΡΗΣ

 

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα