Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν  αίτηση για την καταγραφή των ζημιών στην κύρια κατοικία τους, να καταθέσουν στο Γραφείο του Δήμου Σητείας (Αλέκου Παναγούλη 1 – έναντι ΚΤΕΛ) μέχρι και τη Δευτέρα 31/10/2022, και τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων και του ύψους της αποζημίωσης:

 

1)  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

 

2) Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, την Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή.

 

3) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός (λόγω συνιδιοκτησίας, συγκατοίκησης κ.λπ.), η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 & 3).

 

4) Φωτοτυπία του λογαριασμού τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

 

5) Τρεις (3) το πολύ τέσσερις (4) φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου και της οικοσκευής.

 

6) Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

 

7)  Σε περίπτωση ατόμων με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαιτούνται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  • Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή
  • Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

 

Τέλος παρακαλούνται οι πολίτες να μην καταθέτουν στον Δήμο αιτήσεις για χώρους που δεν είναι η κύρια κατοικία τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο Ε1 και το Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιδομάτων της ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1669/Β/2019).

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα