Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΣΙΘΙΣοβαρές κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός

Σοβαρές κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός

Η Σ.Λ.Φ.Ε.Ε Λασιθίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό
μας για το σοβαρό ενδεχόμενο να υποστούν κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματός τους για το φορολογικό έτος 2022, καθόσον προκύπτουν
αντικειμενικές δυσκολίες που καθιστούν ανέφικτη την έγκαιρη υποβολή τους εντός της
καταληκτικής ημερομηνίας 31/07/2023 και χωρίς υπαιτιότητα των εξωτερικών λογιστών –
φοροτεχνικών, συνεργατών τους.
Πιο συγκεκριμένα: Η έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος των επιχειρήσεων μέχρι
τις 31/07/2023 καθίσταται ανέφικτη για τους παρακάτω λόγους:
-Την καθυστερημένη ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών & Εργασίας
του σχετικού κωδικού στο έντυπο Ε3, για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των
επιχειρήσεων που αύξησαν θέσεις απασχόλησης το 2022 (στις 06/07/2023 ενημερώθηκε για
τις ατομικές επιχειρήσεις και στις 17/07/2023 για τα νομικά πρόσωπα).
-Την καθυστερημένη έναρξη υποβολής του εντύπου Ν για τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων, η οποία έλαβε χώρα στις 20/05/2023.
-Την καθυστερημένη ανάρτηση από τον ΕΟΠΥΥ των ποσών Clawback που έγινε στις
06/07/2023.
-Την απορρόφηση πόρων από τα λογιστικά γραφεία για τις απαιτήσεις κάλυψης
υποχρεώσεων των επισιτιστικών επιχειρήσεων, από την κήρυξη ως υποχρεωτικής της
σχετικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που έγινε μέσα στον Ιούνιο.
-Την εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία διασταύρωσης συναλλαγών των επιχειρήσεων μέσω
του MyData.
Οι ανωτέρω λόγοι, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες τρέχουσες φορολογικές και εργατικές –
ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που έχουν επωμιστεί οι λογιστές –
φοροτεχνικοί να περαιώσουν για λογαριασμό των επιχειρήσεων μέσα στον Ιούλιο,
δημιούργησαν ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου είναι αδύνατο να
περαιωθούν τόσες πολλές εργασίες έγκαιρα και κυρίως έγκυρα.
Επειδή οι λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν υπερβεί όλα τα όρια αξιοπρεπούς απασχόλησης
και επειδή οι κυρώσεις για υποβολή ανακριβούς δήλωσης είναι δυσμενέστερες από την
επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις του
νησιού για το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αρκετές επιχειρήσεις να βρεθούν
αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών, σε περίπτωση που αυτό δεν χορηγήσει
επαρκή παράταση υποβολής των δηλώσεων, και δη, μέχρι τις 30/09/2023.
Για το Δ.Σ
Προέδρος Ανδρουλιδάκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Μαρκάκης Εμμανουηλ
Γραμματέας Ζαβερδινού Αμαλία
Ταμίας Ζαχαρόπουλος Οταπασίδης Αλκης
Μέλος Κασωτάκης Γεώργιος
Μέλος Κοντοπόδης Δημήτριος
Μέλος Κουτρουμπάς Αντώνιος

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα