Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑ         ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

         ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

         ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ο Δήμος Σητείας ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021, με βάση τις προδιαγραφές, όρους και τεχνικές οδηγίες που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β΄ 5553).

 

Το Σ.Α.Π. Δήμου Σητείας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13/2023 (ΑΔΑ: 64ΜΕΩ1Γ-ΨΛΖ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα από τον Α.Π. 2 « Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου » του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022»,  με το ποσό των 30.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).

 

Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία « ΜΣΜ – Μαυρογεώργης και Συνεργάτες Μελετητική Ι.Κ.Ε».

 

Στόχος των Σ.Α.Π. είναι ο προσδιορισμός των σημείων των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων – κατασκευών και των προσβάσιμων γραμμικών διαδρομών μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων σύμφωνα με την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

 

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα