Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ...

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 52502/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325 (ΦΕΚ 931/Β/2022) Υπουργική απόφαση « Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2021, σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης», δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κτιρίων, τα οποία έχουν υποστεί ζημίες από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου, να υποβάλουν αίτηση (συνοδευόμενη από τα  απαραίτητα δικ/κά) στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφoρών: Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος-Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. (Ι. ΚΟΝΙΑΡΗ 4311- 471 ΑΘΗΝΑ), για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΗΓΕΝ ΚΤΙΡΙΟ

(εφόσον δεν έχει γίνει αυτοψία από την ΔΑΕΦΚ ή στην περίπτωση που έχει γίνει και ο ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί με το  Δελτίο Ελέγχου της ΔΑΕΦΚ)

 

Ο ψιλός κύριος, επικαρπωτής, ή ο έχων την πλήρη κυριότητα, ή ο διαχειριστής (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου, που έχει πληγεί από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2021, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης στο Φ.Ε.Κ. ( 1/3/2022).

Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του ιδιοκτήτη.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 

Ο ιδιοκτήτης, ή όλοι οι συνιδιοκτήτες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας), ή ο ειδικός διαχειριστής (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τον σεισμό του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

 

Α)  ανακατασκευή: θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικ/κά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο (Κτίριο το οποίο χαρακτηρίστηκε με κόκκινο χρώμα από την αυτοψία της ΔΑΕΦΚ) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:

– Παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης του κτιρίου (π.χ. φωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες, αεροφωτογραφίες)

–  Παραστατικά διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια, τίτλοι ιδιοκτησίας, στοιχεία κτηματολογίου, αποδείξεις Ο.Κ.Ω., δήλωση περιουσιολογίου (Ε9) πριν την ημέρα του συμβάντος κ.λπ.).

– Στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Ο.Κ.Ω., Δημοτικών τελών, Κοινοτικών τελών, έντυπα Ε1 και Ε2, κ.λπ.).

– Βεβαίωση της Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτιρίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

 

Β) επισκευή: θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικ/κά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:

– είτε δέκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης στο Φ.Ε.Κ.

(1/3/2022)

– είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με

την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (κτίριο το οποίο

χαρακτηρίστηκε με κίτρινο χρώμα από το 2/βάθμιο έλεγχο της ΔΑΕΦΚ).

 

Μέσα στις ίδιες προθεσμίες μπορεί να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιώτη μηχανικό, δεδομένου ότι

η Σ.Σ. υπολογίζεται ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο και απαιτείται μελέτη επισκευής που συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό.

 

Τέλος ενημερώνουμε ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες και ο τρόπος υπολογισμού και απόδοσης των αποζημιώσεων αναφέρονται  αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/2022) η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας (www.sitia.gr)

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα