Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΠαραχώρηση πρόσθετου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2021,  σε...

Παραχώρηση πρόσθετου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2021,  σε  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣ: Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην

χερσαία ζώνη λιμένα Σητείας

 

Κοιν:  Λιμεναρχείο Σητείας

Λιμάνι Κόκκινα

Τ.Κ 72300 Σητεία

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση πρόσθετου χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος

2021,  σε  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

 

ΣΧΕΤ: α) άρθρο 74  Ν. 4811/ΦΕΚ 108/Α΄/22-06-2021.

 

 

Παρακαλούμε τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην  χερσαία ζώνη λιμένα Σητείας και ενδιαφέρονται  για επέκταση του ήδη παραχωρηθέντα χώρου, για το έτος 2021,  όπως προσέλθουν  άμεσα στην υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 74  Ν. 4811/ΦΕΚ 108/Α΄/22-06-2021 το οποίο έχει ως εξής:

 

  1. Μέχρι την 31η.10.2021 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
  2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής:

α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη διατύπωση της γνώμης λαμβάνονται υπόψη και εξασφαλίζονται ιδίως:

αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας,

αβ) η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα,

αγ) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και τυφλών, βάσει και της υπ’ αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2621),

αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,

αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτίρια, χώρους στάθμευσης παρακείμενων χρήσεων, απορροές όμβριων υδάτων,

αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου. δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου χώρου. ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.

 

  1. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα, τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001.

 

  1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.

 

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας.

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα