Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 24 ΙΑΝ 2022 ΔΉΜΟΣ ΣΗΤΕΊΑΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EΠEIΓOYΣA ENHMEPΩΣH ANAKOINΩΘHKE ΠPIN ΛIΓO AΠO TON YΠOYPΓO ΠOΛITIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ Κ. XPHΣTO ΣTYΛIANIΔH OTI : ΣTHN ΠEPIΦEPEIA ATTIKHΣ, ΣTIΣ ΠEPIΦEPEIAKEΣ ENOTHTEΣ BOIΩTIAΣ, EYBOIAΣ, KYKΛAΔΩN, ΣΠOPAΔEΣ KAI ΣTHN KPHTH KHPYΣΣETAI ΓIA AYPIO ΤΡΊΤΗ 25 ΙΑΝ 2022 KATAΣTAΣH EIΔIKHΣ KINHTOΠOIHΣHΣ ΠOΛITIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΛOΓΩ ΠPOEIΔOΠOIHΣHΣ ΓIA EKΔHΛΩΣH AYΞHMENHΣ ΔIAKINΔYNEYΣHΣ ΣYMBANTΩN ΦYΣIKΩN KATAΣTPOΦΩN KAI THΣ ANAΓKHΣ ΛHΨHΣ ΣXETIKΩN EKTAKTΩN METPΩN. ΣYΓKEKPIMENA ANAΣTEΛΛETAI H ΛEITOYPΓIA OΛΩN TΩN ΔHMOΣIΩN YΠHPEΣIΩN, EΞAIPOYMENΩN TΩN YΠHPEΣIΩN TΩN OTA A KAI B BAΘMOY, TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN KAI ΣΩMATΩN AΣΦAΛEIAΣ, TΩN ΔHMOΣIΩN ΔOMΩN YΓEIAΣ, TΩN MEΣΩN MAZIKHΣ METAΦOPAΣ, KAI AΛΛΩN YΠHPEΣIΩN H ΛEITOYPΓIA TΩN OΠOIΩN EINAI ANAΓKAIA ΓIA TH ΔIAXEIPIΣH TOY ΦAINOMENOY KATA THN KPIΣH TOY ΠPOIΣTAMENOY THΣ OIKIAΣ OPΓANIKHΣ MONAΔAΣ. ΣTIΣ ΠEPIOXEΣ AYTEΣ ΔEN ΘA ΛEITOYPΓHΣEI KAMIA BAΘMIΔA EKΠAIΔEYΣHΣ (OYTE THΛEKΠAIΔEYΣH), OI BPEΦIKOI, BPEΦONHΠIAKOI KAI ΠAIΔIKOI ΣTAΘMOI, TA KENTPA ΔHMIOYPΓIKHΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ ΠAIΔIΩN, TA KENTPA ΔHMIOYPΓIKHΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ ΠAIΔIΩN KAI ATOMΩN ME ANAΠHPIA KAI TA KENTPA ΔIHMEPEYΣHΣ HMEPHΣIAΣ ΦPONTIΔAΣ. ANAΣTEΛΛETAI EΠIΣHΣ H ΛEITOYPΓIA TΩN IΔIΩTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN, ΠΛHN TΩN KATAΣTHMATΩN TPOΦIMΩN, ΦAPMAKEIΩN KAI AΛΛΩN ΔOMΩN YΓEIAΣ, ΠPATHPIΩN YΓPΩN KAYΣIMΩN KAI AΛΛΩN EΠIXEIPHΣEΩN ΠOY ΛEITOYPΓOYN KATA TIΣ APΓIEΣ OΠΩΣ EΠIΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN H ΛEITOYPΓIA TΩN OΠOIΩN ΣYMBAΛΛEI ΣTHN ANTIMETΩΠIΣH TΩN ΣYNEΠEIΩN THΣ KAKOKAIPIAΣ. ΠΠ

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα