Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΠροέγκριση διακήρυξης του υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ...

Προέγκριση διακήρυξης του υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Προέγκριση διακήρυξης του υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Σητείας, ΠΕ Λασιθίου της Δράσης 4.3.4:«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

 

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Γεωργίου Γεωργαντά και του υφυπουργού κ. Γεωργίου Στύλιου στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προχώρησε με στην προέγκριση διακήρυξης ενός (1) έργου στο Δήμο Σητείας.

Συγκεκριμένα, στην 5208/18-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΞΚ4653ΠΓ-8NZ) Απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του 1ουυποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Σητείας, της Δράσης4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035974673 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  1.000.000,00 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ασφαλτόστρωση δρόμου του Δήμου Σητείας, στην κοινότητα Παλαίκαστρου, ο οποίος εξυπηρετεί αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, συνολικού μήκους 8.000,00 μέτρων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Το έργο Χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Πρόκειται για έργο του οποίου ξεκινά η υλοποίηση, σε χρόνο ρεκόρ, προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων.

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα