Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  1. Εισαγωγή

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Α. ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), υλοποιεί το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Λασιθίου, στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3: «Στήριξη για την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» συμμετέχει, μαζί με άλλες 15 Αναπτυξιακές Εταιρείες – Ομάδες Τοπικής Δράσης που συνιστούν το Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών Νησιωτικής Ελλάδας, στην υλοποίηση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Νήσων Περίπλους».

Σκοπός του σχεδίου συνεργασίας είναι η μετατροπή του πολιτισμού από καταναλωτικό πεδίο σε παραγωγική δύναμη των Νησιών μας.

Ο πολιτισμός γίνεται αυτόνομη παραγωγική δύναμη με εξωστρεφή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, με την ένταξη του στην ψηφιακή εποχή.

Ο πολιτισμός συμβάλλει και στην παραγωγική ανάπτυξη όταν αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό και κοινωνικό εργαλείο για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την ποιότητα την αειφορία και την κοινωνική συνοχή.

Η οικονομία του πολιτισμού είναι ένας νέος αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας.  Η αναπτυξιακή του διάσταση επιτάσσει την αξιοποίηση του ευρύτερου πολιτιστικού κεφαλαίου. Όχι μόνο των μνημείων, αλλά και του σύγχρονου πολιτισμού, όπως και αυτού της καθημερινότητας (αρχιτεκτονική, περιβάλλον, τοπίο, διατροφή, αξίες και συναισθήματα).

Η δικτύωση και η συνεργασία των Νησιών είναι ο μοχλός ανάπτυξης νέων και καινοτόμων μεθόδων για την ανάδειξη του πολιτισμού και την μετατροπή του ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας.

  1. Θεατρικά επιμορφωτικά εργαστήρια «Η Αγωγή του Λόγου»

Στο πλαίσιο της Υποδράσης Β.3.1 «Επιμορφωτικά εργαστήρια», η Αναπτυξιακή Λασιθίου A.A.E. OTA σχεδιάζει την υλοποίηση δύο θεατρικών επιμορφωτικών εργαστηρίων με τίτλο: «Η Αγωγή του Λόγου».

Πρόκειται για δύο διήμερα επιμορφωτικά εργαστήρια φωνητικής και κινησιολογίας διάρκειας 10 ωρών κάθε ένα και με δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 30 άτομα σε κάθε ένα, που απευθύνονται σε μέλη θεατρικών ομάδων του Νομού Λασιθίου.

Τα θεατρικά επιμορφωτικά εργαστήρια θα υλοποιηθούν:

  • Στη Σητεία στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2022.
  • Στον Άγιο Νικόλαο στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2022.

 

και περιλαμβάνουν τις παρακάτω δύο ενότητες:

– 1η Ενότητα: «Η Ανθρώπινη Φωνή»

Η 1η ενότητα αφορά τη λειτουργία της ανθρώπινης φωνής και τη διαδικασία παραγωγής της (αναπνοή, σωματικοί χώροι αντήχησης, φθογγοπλαστικά όργανα κλπ), καθώς και τις φωνητικές “ποιότητες” και πώς δημιουργούνται.

Θα αναλυθούν τα προβλήματα που συχνά παρουσιάζονται κατά τη φώνηση και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν και επίσης θα γίνει αναφορά στους κανόνες εκφοράς της ελληνικής γλώσσας (αγωγή λόγου) και πώς αυτοί εφαρμόζονται στις διάφορες μορφές χρήσης ήχου (ομιλία, θεατρικός λόγος, τραγούδι κλπ).

Η 1η ενότητα θα έχει διαδραστική μορφή και οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ομαδικές και ατομικές ασκήσεις.

Εισηγητής θα είναι ο κ. Τάσος Αποστόλου, Βαθύφωνος στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ο οποίος για περισσότερα από 20 χρόνια, πραγματοποιεί σεμινάρια λόγου, ορθοφωνίας, φωνητικής, χρήσης της ανθρώπινης φωνής, ανάπτυξης του ήχου και επίλυσης φωνητικών δυσλειτουργιών (σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία κ.λπ) και παράλληλα ασχολείται και ιδιωτικά με τη διδασκαλία φωνητικής τεχνικής σε επαγγελματίες φωνής.

– 2η Ενότητα: ««Το ποιητικό σώμα στη θεατρική διαδρομή»

Η 2η ενότητα έχει σαν στόχο οι συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τους τρόπους που η εσωτερική αυτονομία παράγει αυτούσια, μοναδική για τον καθένα ποιητική κίνηση, να κινηθούν σκηνικά με γνώμονα το πώς αισθάνονται και το πώς συνυπάρχουν με τους γύρω.

Οι συμμετέχοντες οργανώνονται σε ομάδες και με τη χρήση νέων εργαλείων σε συνδυασμό με άλλες επαγγελματικές δεξιότητες όπως καινοτόμος τρόπος σκέψης, επικοινωνία, πρωτοβουλίες, συνεργασία υλοποιούν τις παρατηρήσεις της εισηγήτριας σε χορευτικό κείμενο.

Εισηγήτρια θα είναι η κα Χριστίνα Βασιλοπούλου, Χορογράφος – Καθηγήτρια Κινησιολογίας και Χορού, με σπουδές στο πιάνο και το τραγούδι. Έχει πληθώρα χορογραφιών στο Εθνικό Θέατρο, στο ελεύθερο θέατρο, σε Φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού και στο Φεστιβάλ Επιδαύρου.

  1. Συμμετοχή ενδιαφερόμενων

Στα δύο θεατρικά επιμορφωτικά εργαστήρια μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που είναι μέλη θεατρικών ομάδων του Νομού Λασιθίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ:

Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3 – 72100 Άγιος Νικόλαος

Υπεύθυνη: Ελίνα Μικρουλέα

Τηλέφωνο: 28410 91119 & 91110  –  Fax: 28410 91120

E-mail: emikroulea@anlas.gr

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη παραπάνω προθεσμία μπορεί να γίνουν αποδεκτές μόνο στη περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις στα δύο εργαστήρια.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής είναι περισσότερες από το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, θα γίνει επιλογή των υποψήφιων συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεται στην Ελίνα Μικρουλέα (τηλέφωνο: 28410 91119 – e-mail: emikoulea@anlas.gr).

Στη παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής επισυνάπτονται:

  1. Το σχέδιο προγράμματος του επιμορφωτικού εργαστηρίου.
  2. Η Αίτηση Συμμετοχής.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΣ»

 

Θεατρικό Επιμορφωτικό εργαστήριο

«Η Αγωγή του Λόγου»

 

Σητεία 15-16 Οκτωβρίου 2022 Αγιος Νικόλαος 22-23 Οκτωβρίου

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ)   /  ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
16:00 16:15 Προσέλευση – εγγραφή συμμετεχόντων
16:1516.30 Παρουσίαση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Νήσων Περίπλους»
16:3018:30 1η Ενότητα: «Το ποιητικό σώμα στη θεατρική διαδρομή» (Α’ μέρος)
Εισηγήτρια Χριστίνα Βασιλοπούλου
18:3018:45 Διάλειμμα
18:4521:45 2η Ενότητα: «Η ανθρώπινη φωνή» (Α’ μέρος)
Εισηγητής Τάσος Αποστόλου
22:00 Δείπνο (για συζήτηση)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ)   /   ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
09:0011:00 1η Ενότητα: «Το ποιητικό σώμα στη θεατρική διαδρομή» (Β’ μέρος)
Εισηγήτρια Χριστίνα Βασιλοπούλου
11:0011:15 Διάλειμμα
11:1514:15 2η Ενότητα: «Η ανθρώπινη φωνή» (Β’ μέρος)
Εισηγητής Τάσος Αποστόλου
14:30 Γεύμα (για ερωτήσεις και συμπεράσματα)

 

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα