Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΣυνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σητείας

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σητείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.). Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (ePresence), στις 01/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου Πρακτικού – Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς του υποέργου 1 «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Σητείας» της πράξης «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Σητείας – Επαναχρησιμοποίηση εκροής για άρδευση».
2. Ανάθεση της υπηρεσίας «Γενική συντήρηση συστήματος εμφακέλωσης λογαριασμών».
3. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) και κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) του υποέργου 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» του υποέργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ».
4. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υποβολής και συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης κατηγορίας 20 (Γεωλογικές μελέτες) του υποέργου 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» του υποέργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» (Αριθμ. πρωτ. 1716/26-05-2021).
5. Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «NEOI ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ: ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ, ΜΟΧΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».
6. Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ».
7. Ανάθεση υπηρεσίας μεταγραφής αγροτεμαχίου στον Κουρεμένο Παλαικάστρου.
8. Ανάθεση προμήθειας: Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού (Είδη ένδυσης και υπόδησης).
9. Πρόσληψη προσωπικού μέσω προγράμματος από τον ΟΑΕΔ.
10. Αιτήσεις και θέματα Δημοτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα