Σητεια

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Χωρίς τίτλο

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.). Η συνεδρίαση  θα διεξαχθεί  στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ στην οδό Ν. Πλαστήρα 31, στις 21 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ έτους 2020.
  2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΥΑΣ έτους 2019.
  3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΥΑΣ έτους 2019.
  4. Προμήθεια νερού από τον ΤΟΕΒ Παπαγιαννάδων.
  5. Έγκριση 1ου  Τελικού-Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «Διαχωρισμός δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων Τ.Κ. Αχλαδίων Δήμου Σητείας».
  6. Έγκριση φακέλου σύμβασης μελέτης με αντικείμενο: Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: Αξιοποίηση γεώτρησης Ρίζας και κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών του Δήμου Σητείας.
  7. Έγκριση μελέτης για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».
  8. Ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου μέσω προγράμματος από τον ΟΑΕΔ.
  9. Αιτήσεις και θέματα Δημοτών.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

                                                          ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

https://style100fm.gr/