Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΣύγκλιση Γενικής Συνέλευσης των μελών της Λέσχης

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης των μελών της Λέσχης

 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή της από 12-10-2023 / 34ης απόφασης του Δ.Σ. και των άρθρων 30 και 37 του Κεφάλαιου Δ’ του ισχύοντος καταστατικού, συγκαλεί σε τακτική εκλογό-απολογιστική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Λέσχης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ. στην «Νέα Στέγη» της Λέσχης στην περιοχή Παπούρα Σητείας.

 

Τα θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι τα παρακάτω:

 

  1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων τριετίας 2020-2023.
  2. Απολογισμός δράσεων τριετίας 2020-2023 και κατευθυντήριες γραμμές δράσεων τριετίας 2023-2026.
  3. Υποβολή και έγκριση οικονομικού απολογισμού τριετίας 2020-2023.
  4. Ψήφιση απαλλαγής από κάθε ευθύνη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. βάσει του άρθρου 40 (§β).
  5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και έναρξη διαδικασίας αρχαιρεσιών.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  7. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται το εν τέταρτο ( 1/4 ) πλέον ενός (1) των τακτικών μελών, τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακώς εντάξει, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ, του άρθρου 32 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:03 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

Οι αιτήσεις για υποβολή υποψηφιοτήτων κατατίθενται ψηφιακά στο e-mail : info@epls.gr

έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

 

Παρακαλείσθε όπως παρευρεθείτε στην Γενική Συνέλευση, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού τους στόχους και τα οράματα για το μέλλον του ιστορικού μας σωματείου.

 

 

 Ο    Πρόεδρος                                                                 

Κωνσταντίνος Κατσικαλάκης

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα