Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΤακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σητείας η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του
δημοτικού καταστήματος Σητείας, στις 16 Νοεμβρίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 78 Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:
1. 8
η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ οικονομικού έτους 2022.
2. Περί αιτήματος χαμόγελου του παιδιού παραχώρησης χώρου Χ.Ζ.Λ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
1. Γαλετάκης Εμμανουήλ
2. Τερζής Λεωνίδας
3. Ψαράκης Ιωάννης
4. Τζωρτζάκης Νικόλαος
5. Καφετζάκη Μαργαρίτα
6. Τσίχλας Γεώργιος
Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τους να ενημερώσουν την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού μέλους.

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα