Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΤελετή Καθομολόγησης και Απονομής πτυχίων του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και...

Τελετή Καθομολόγησης και Απονομής πτυχίων του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΛΜΕΠΑ

ΤΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΣΗΤΕΙΑ
Ελληνικό Μεσογειακό Πανε̟ιστήµιο
Σχολή Ε̟ιστηµών Υγείας
Τµήµα Ε̟ιστηµών ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Τµήµα Ε̟ιστηµών ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας της Σχολής Ε̟ιστηµών του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου έχει την τιµή να σας ̟ροσκαλέσει στην
τελετή Καθοµολόγησης και Α̟ονοµής Πτυχίων των α̟οφοίτων του, ̟ου θα
̟ραγµατο̟οιηθεί την Παρασκευή 30 Σε̟τεµβρίου 2022 και ώρα 10.00΄ στις
εγκαταστάσεις του στον Τρυ̟ητό Σητείας.
Η ̟αρουσία σας θα είναι ιδιαίτερη τιµή για µας.
Η Πρόεδρος του Τµήµατος
∆ρ. Αναστασία Μαρκάκη
Ανα̟λ. Καθηγήτρια
Ελληνικό Μεσογειακό Πανε̟ιστήµιο
Σχολή Ε̟ιστηµών Υγείας
Τµήµα Ε̟ιστηµών ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας
Π Ρ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Η τελετή θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σε δύο διαφορετικές χρονικές
̟εριόδους για τη διασφάλιση του υγειονοµικού ̟ρωτοκόλλου
Πτυχιούχοι µε αριθµό Πτυχίου α̟ό 20027- 20123
10:00’ Έναρξη – Χαιρετισµοί
10:30’ Καθοµολόγηση Α̟οφοίτων
10:45’ Α̟ονοµή Πτυχίων
Πτυχιούχοι µε αριθµό Πτυχίου α̟ό 20124 – 20217
12:30’ Έναρξη – Χαιρετισµοί
13:00’ Καθοµολόγηση Α̟οφοίτων
13:15’ Α̟ονοµή Πτυχίων
Μετά την ολοκλήρωση της α̟ονοµής της κάθε οµάδας θα
ακολουθήσει ̟ροσφορά κεράσµατος στην είσοδο του κτηρίου Β΄
Ελληνικό Μεσογειακό Πανε̟ιστήµιο
Σχολή Ε̟ιστηµών Υγείας
Τµήµα Ε̟ιστηµών ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας

Τρυ̟πητός, 723 00 Σητεία Κρήτης, Τηλ.: +03028430-29492-3-4-7-8, Φαξ: 28430-26683

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα