Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΥποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης...

Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

 

 

 

Ενημερώνουμε τους δημότες  ότι  σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει τεθεί απαγόρευση από την 20η Απρίλιου 2023, για τη χρήση φωτιάς για καύση κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιεργειών  κλπ  με στόχο την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Επιπροσθέτως παρακαλούμε για την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις και συγκεκριμένα:

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές,

α)   οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός

εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ)  εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” και

(δ)  εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα,

 υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η  Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

 

Διαδικασία καθαρισμού:

 

1)  Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

 

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

 

2)  Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των

υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη

διαχείρισή τους

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα