Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

Ο Δήμος Σητείας υπέβαλε πρόταση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ», συνολικού πρ/σμού 509.859,12 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σητείας. Το έργο θα συντελέσει σημαντικά στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης του Δήμου, για την μετάβασή του σε μία «Έξυπνη Πόλη», εξασφαλίζοντας στους κατοίκους υψηλό βιοτικό επίπεδο, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στους επισκέπτες ποιοτική διαμονή.

Η πρόταση του Δήμου Σητείας περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

Δημιουργία ενός σημείου κεντρικής πληροφόρησης και επικοινωνίας των τοπικών επιχειρήσεων με το Δήμο, όπου καταγράφεται η εικόνα των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου.

Με την υλοποίηση της δράσης επιδιώκεται η αύξηση της επισκεψιμότητας, η τόνωση της μικρομεσαίας επιχείρησης και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εγκατάσταση συστήματος διασύνδεσης λαμπτήρων νέας τεχνολογίας σε υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης με σκοπό την ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου οδοφωτισμού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, διαχείρισης, εύρεσης βλαβών και προγραμματισμού δράσεων και ενεργειών.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΥΜΟ ΠΟΛΗΣ (DIGITAL TWIN)

Πρόκειται για ένα σύστημα τρισδιάστατου χαρτογραφικού αντίγραφου της πόλης, δηλαδή ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα, με δυνατότητες εισαγωγής και διαχείρισης εικονικών αντικειμένων (π.χ. οδοφωτισμός, δίκτυα κοινής ωφέλειας, συστήματα μεταφορών και έξυπνης κινητικότητας, στοιχεία αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.).

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα