Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑ2ο Εργαστήριο Eνημέρωσης για το έργο ECO.MUSE και το Ανοικτό Οικομουσείο της...

2ο Εργαστήριο Eνημέρωσης για το έργο ECO.MUSE και το Ανοικτό Οικομουσείο της Σητείας

 

 

Το 2ο Εργαστήριο Eνημέρωσης για το έργο ECO.MUSE και το Ανοικτό Οικομουσείο της Σητείας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 21 Ιουλίου 2023, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σητεία, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, (Κύριο Δικαιούχο της Πράξης) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, (Δικαιούχος της Πράξης), με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας(Δικαιούχος της Πράξης).

 

Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα» (Ακρωνύμιο: Eco.Muse).

 

Σκοπός του ήταν η μεταφορά της εμπειρίας συμμετεχόντων σε ενεργές πρωτοβουλίες εθελοντισμού στην περιοχή της Σητείας, ο εντοπισμός των αναγκών για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στη διαχείριση του Ανοικτού Οικομουσείου της Σητείας (φορείς διαχειριστές, ενδιαφερόμενοι φορείς της τοπικής κοινωνίας εν γένει και εθελοντές) προκειμένου για την ενεργοποίηση, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή τους, καθώς και την παρουσίαση και συν-δημιουργία προτεινόμενων δραστηριοτήτων από το Σχέδιο Ένταξης Δραστηριοτήτων για το Ανοικτό Οικομουσείο της Σητείας.

 

Την έναρξη του Εργαστηρίου χαιρέτησε η Αντιδήμαρχος Σητείας, κυρία Ελένη Πλατανάκη, ως εταίρος της Πράξης, η οποία αφενός ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο για την  έναρξη των κατασκευαστικών  εργασιών για τη βελτίωση των δυο επισκέψιμων κτιρίων του Ανοικτού Οικομουσείου της Σητείας καθώς και τη δημοσίευση της διακήρυξης για τη προμήθεια του εξοπλισμού των κτιρίων, αφετέρου επικεντρώθηκε στη σημασία της ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης την οποία προωθεί το έργο και το σημαντικό αποτύπωμά του σε όρους προστιθέμενης αξίας για τον τόπο και τη στήριξη της πρωτοβουλίας αυτής από τη Δημοτική Αρχή, καλώντας όλους να προσφέρουν με όποιο τρόπο η μέσο διαθέτουν στη λειτουργία του Ανοικτού Οικομουσείου.

 

Στο Εργαστήριο παρουσιάστηκαν στη συνέχεια αντιπροσωπευτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή της Σητείας, από την πλευρά του εθελοντισμού και της τοπικής συμμετοχής, ως καλές πρακτικές και πηγή γνώσης. Συγκεκριμένα,  το λόγο πήραν οι κ.κ. Παύλος Καπετανάκης, Αντιπύραρχος, Προϊστάμενος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, Χριστίνα Χρυσούλα, Συνοδός Βουνού και Περάκης Βαγγέλης, Συντονιστής του Γεωπάρκου Σητείας.

 

Στην τελευταία ενότητα, οι συμμετέχοντες που προέρχονταν από ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο ενδιαφερόμενων φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως Τοπική Αυτοδιοίκηση, επαγγελματικοί φορείς, εθελοντικές ομάδες και σύλλογοι, πολίτες κ.ο.κ, συμμετείχαν σε μια διαβουλευτική-διαδραστική διαδικασία κατά την οποία διατύπωσαν απόψεις σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης για τη συμμετοχή στη λειτουργία και διαχείριση του Ανοικτού Οικομουσείου της Σητείας, όπως παρουσιάστηκαν από τη συνεργάτιδα εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΕ,  και κατόπιν μέσα από ένα σύνολο σεναρίων πρότειναν ιδέες για την ένταξη δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης Δραστηριοτήτων, που παρουσίασε ο Δρ. Μιχάλης Προμπονάς για το ΠΚ-ΜΦΙΚ.

 

Η Πράξη “Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα”, (Ακρωνύμιο: Eco.Muse), υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://eco-muse.eu/

 

 

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα