Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑTακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

Tακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Σητείας η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού
καταστήματος Σητείας, στις 13 Οκτωβρίου έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78 Ν.
4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων – 3
η αναμόρφωση
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού έτους 2023.
2. 4
η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ οικονομικού έτους 2023.
3. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χ.Ζ.Λ.Σ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
για το έτος 2023, σε παραχωρησιούχους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
1. Γαλετάκης Εμμανουήλ
2. Τερζής Λεωνίδας
3. Ψαράκης Ιωάννης
4. Τζωρτζάκης Νικόλαος
5. Καφετζάκη Μαργαρίτα
6. Τσίχλας Γεώργιος
Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τους να ενημερώσουν την
υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού μέλους

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα