Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΑΓΡΟΤΙΚΑΚΑΠ: Πάνω από 20 εκατ. ευρώ για την εξισωτική αποζημίωση- Αναλυτικά όλα...

ΚΑΠ: Πάνω από 20 εκατ. ευρώ για την εξισωτική αποζημίωση- Αναλυτικά όλα τα ποσά

Οι δικαιούχοι, οι δεσμεύσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Με το ποσό των 12,2 ευρώ θα ενισχυθούν οι εκμεταλλεύσεις σε ορεινές περιοχές και με 8,9 ευρώ αυτές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών καθώς και περιοχές με μειονεκτήματα στο πλαίσιο της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2023, σύμφωνα με απόφαση, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Η εξισωτική ενίσχυση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ηλεκτρονικά.

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με θέμα «Υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, ασκούν γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό απασχόληση.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

α) Να διατηρούν την έκταση με την οποία εντάσσονται στην παρέμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης,

 

β) ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της «ενισχυμένης αιρεσιμότητας»,

γ) να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Τα ποσά

Οι ενισχύσεις για τις τρεις δράσει έχουν τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των καθορισμένων περιοχών.

Ειδικότερα για τη δράση 1: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές, η ενίσχυση καθορίζεται στα 122,20 ευρώ ανά εκτάριο (12,22 ευρώ/στρέμμα).

Για τη «δράση 2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών», η ενίσχυση καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,99 ευρώ/στρέμμα).

Για τη δράση 3: Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, η ενίσχυση καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,99 ευρώ/στρέμμα)

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 200 στρέμματα μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρέμματα: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 έως και 250 στρμ.: χορηγείται 80% της ενίσχυσης,
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 έως και 300 στρμ.: χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρμ. δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρμ., θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρέμματα.

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα